top of page

Een succesvolle organisatie, waar de relatie echt centraal staat, stuurt op 3 zaken:

1. netto groei (in aantallen en/of geld)
2. meer winst (meer rendement)
3. continuïteit

Alle andere zaken zijn middel om deze 3 doelstellingen te realiseren.

En bij alles wat we doen staat de relatie (de klant) centraal met een organisatiebrede

mentaliteit om de relatie(s) een optimale Customer Experience (klantbeleving) mee te

geven bij alles wat we doen en de klant ervaart.

image-2016-10-11 (2).png

 Management van succes

Relationship Driven Management staat voor een manier van werken waarbij de waarde van de organisatie voor de relatie in evenwicht is met de waarde van de relatie voor de organisatie. De relatie staat centraal maar elke organisatie heeft ook haar (bedrijfseconomische) verantwoordelijkheden naar de stakeholders. 

BOEST! realiseert groei, meer winst & continuïteit voor organisaties door relaties centraal te stellen en werkt aan de hand van het Relationship Marketing Model©. 

Relationship Driven Management

K L A N T B E L E V I N G

Het Relationship Marketing Model© is een hulpmiddel om te bepalen waar de uitdagingen in uw organisatie zich bevinden om succesvol te zijn. Er zijn 11 componenten met onderlinge samenhang. U kunt met BOEST! samenwerken op specifieke deelterreinen, een quickscan of een complete implementatie van het Relationship Marketing Model© laten uitvoeren. Onze werkwijze is gericht op kennisdeling, overdracht en verankering zodat de organisatie/afdeling/medewerkers zelf continue successen gaan behalen.

Relationship Marketing Model©

Succesfactoren voor een succesvolle klantgedreven organisatie 

1. werving 

2. welkomstprogramma 

3. 1ste jaarsprogramma 

4. up-, cross & deepsell 

5. behoud & winback

6. loyaliteit

Randvoorwaarden

Succes met Relationship Driven Marketing wordt alleen gerealiseerd als de volgende randvoorwaarden op orde zijn:

1. inzicht in markt & relaties 

2. het merk & communicatie 

3. de kanalen & middelen 

4. de propositie

5. de organisatie & processen 

En alle werkzaamheden, die een organisatie doet en een klant ervaart, dragen bij aan een optimale klantbeleving

Begrijpen en managen van de samenhang 

Alle onderdelen van Relationship Driven Management & Marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het managen van de business drivers en de onderlinge samenhang zijn de sleutel tot het realiseren van groei, meer winst en continuïteit.

En...het is een dynamisch en continu proces met tevreden directie & management, medewerkers maar vooral relaties!    

BOEST! heeft kennis, kunde en ervaring op alle deelterreinen maar begrijpt de samenhang en kan aangeven waar voor uw organisatie de prioriteiten liggen.

   

Het doel is groei in aantallen of geld, meer winst & continuïteit (en klantbeleving).

Alle andere activiteiten uit het relationship marketing model© zijn middel om deze doelen te realiseren!

Bel Roland Verhagen (088 263 78 68) voor een nadere kennismaking of presentatie.

bottom of page